Pravilnik nagradne igre

PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi nagradne igre
»Športna pomlad na Športnih objektih Maribor«

 

1.    člen

Nagradna igra poteka znotraj aktivnosti promocije Športnih objektov Maribor in Športne pomladi, na območju Republike Slovenije, v času od 15.05.2017 do 21.05.2017 do 24. ure na Facebook strani Športna pomlad in na spletnima stranema www.sportnapomlad.si ter www.sportni-objekti-maribor.si Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi.

 

2.    člen

Organizator nagradne igre so Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor in Železničarsko športno društvo Maribor, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor.

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre »Športna pomlad na Športnih objektih Maribor« (v nadaljevanju pravilnik) določa postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Pravilnik je objavljen na spletnima stranema www.sportnapomlad.si in www.sportni-objekti-maribor.si

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 16 let, ki izpolnjujejo v temu pravilniku pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne morejo sodelovati tisti, ki so kakor koli vključeni v organizacijo nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravilnikom nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

 

3.    člen

Za uspešno sodelovanje v nagradni igri bodo imeli udeleženci naslednjo nalogo:

-        na svoj pametni telefon iz Google Play trgovine ali App Store-a prenesti aplikacijo eFollowr

-        v menijih med Ponudniki poiskati »Športni objekti Maribor« ali pa iz tiskovin Športne pomladi (plakati, letaki) skenirati QR kodo in si preko nje naložiti aplikacijo

-        na ponudnikovem profilu pritisniti na »Vpis osebnih podatkov«

-        izpolniti zavihek z osebnimi podatki in s pritiskom na gumb POTRDI, potrditi registracijo.

 

Vsak udeleženec se lahko samo 1x registrira.

 

4. člen

Razglasitev nagrajencev bo izvedena 22.05.2017. Nagrajenci bodo razglašeni na podlagi žreba. Nagrade so:

-        2x letna članarina za Mariborsko knjižnico

-        2x pizza v Pizzerii Ancora

-        10x vstopnica za Mozirski gaj

-        10x vstopnica za drsanje v Ledni dvorani Maribor

-        10x vstopnica za kopanje na Mariborskem otoku

-        10x vstopnica za kopanje v Kopališču Pristan

-        10x vstopnica za savno v Kopališču Pristan

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s tem pravilnikom in sodelovanje v skladu s 3. členom tega pravilnika.

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Športna pomlad, obveščeni pa preko naložene eFollowr.

 

5. člen

Prevzem nagrad bo dogovorjen individualno z vsakim nagrajencem.

 

6. člen

Vsem udeležencem nagradne igre organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Organizator si pridržuje pravico kadar koli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre.

 

7. člen

Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija: 

1.      Petra Mušič

2.      Aleš Anotlinc

 

8. člen

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 

9. člen

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

 

10. člen

Organizator ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v Facebook nagradni igri »Športna pomlad na Športnih objektih Maribor«  za potrebe statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega. Soodelujoči v tej nagradni igri navedenemu podjetju dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenega podjetja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

 

11. člen

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno akcijo.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

 

 

Maribor, 15.05.2017

Železničarsko športno društvo Maribor
Engelsova ulica 6 | 2000 Maribor
info@sportnapomlad.si
Fotografije: Marko Petrej (NAVDIH.NET), Aleš Antolinc, Dreamstime.com